ח"כ יובל שטייניץ (ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת):

"... אני ממליץ לכם לקרוא את הספר "העם הישראלי"; אני קראתי אותו פעמיים, וכעת אני צריך לקרוא אותו בפעם השלישית" (2001-2002).


ד"ר יובל שטייניץ (המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, 27 בספטמבר 1993):

"... התיזה הראשית של הספר, בדבר אופיה של הברית הישראלית הקדומה מתקופת משה ועד למות דוד, נראית לי מעניינת מאד, ואף מנומקת כהלכה, הן מבחינת הניתוח הטקסטואלי, והן מבחינת הניתוח ההיסטורי-קונטקסטואלי. החלקים שריתקוני במיוחד הם: הפרקים "תכנית לאומית ישראלית" ו"תקופת ההתרחבות" במלואם, והסעיפים "השנה העברית", "ההתארגנות השבטית", "שבט הלוי" ו"הברית הישראלית". אני חייב לציין שקראתי אותם בנשימה עצורה, ושקריאה זו גירתה אותי הן לעיון חדש במקורות הנזכרים, והן לתהיה מחודשת לגבי מקורות התרבות שלנו. בניסוח דרמטי הייתי אומר שספרך מעלה מחדש, ובעצמה רבה, את השאלה: מנין באנו ולאן אנו הולכים?

גם את הפרק על "מהפכת שלמה" מצאתי כמעניין מאד, אם כי מבחינתי כמשכנע פחות. לא שוכנעתי ופחות התלהבתי מהפרקים על המשכן והסימבוליקה הגלומה במבנהו, וכן מהשואתו של יהוה לדיוניסוס הכלולה בנספח.

בכל אופן, לדעתי זה מחקר מרתק ונועז, בין אם מאמצים את מסקנותיך המפתיעות או מתנגדים להן. אני תקווה שהממסד האקדמי (או לפחות חלקו) ימצא את הדרך להתייחס לספר ולתיזות המוצעות בו ברצינות הראויה, ולא יפסול את העניין על הסף ב"אשמה" של סטיות מדרכי המחקר והכתיבה המקובלות בדרך כלל באקדמיה ..."

Home
אתר הבית - Home Page