העם הישראלי
און זית

הוצאת ראם

באתר זה תוכל לקרוא את הספר
"העם הישראלי"
כריכה קדמית

בספר נחשפת לראשונה התרבות הישראלית הקדומה, שיסד משה במדבר סיני, כתרבות אנרכית, ששללה כל צורה של חוקים וממשל באופן עקרוני, וזאת בשל אמונתה ביַהֲוָה - כוח אלוהי השוכן בבני האדם ומצוי בקשר ישיר ותמידי עם כל אחד מהם. אדם המחויב לציית רק לכוח הזה השוכן בתוכו, אינו כפוף לא לחוקים ולא למי שמנסה לאכוף אותם. הספר מראה כי זאת הסיבה לכך ששבטי ישראל לא הקימו ממלכה או מדינה, ולא החזיקו צבא, משטרה, מערכת משפט ומערכת חינוך במשך מאות שנים לאחר משה.

סקירת הספר
ליבת הספר
כל הספר - זמין לקריאה חינם בגוגל ספרים
כיצד ניתן לקנות את הספר
ביקורות על הספר
תרגומי הספר
הוספת קישור לספר
תגובות וקשר עם המחבר
הצטרפות לקבוצת קוראי הספר בפייסבוק
השלמות לספר